Monday, January 24, 2011

5) En kreativ strategi til at sætte folk til at arbejde i stedet for at betale dem for at være ledig - der næsten halvdelen af de arbejdsløse rækker ud over arbejdet i over 15 uger og en 25% unge ledigheden er uacceptabelt på alle niveauer.

6) Tort reform. Dette er den eneste måde at rationelt nedbringe udgifter til lægebehandling til mere håndterbare niveauer.